Certyfikowane materialy odniesienia gleba

W warunkach dużego zanieczyszczenia powietrza i / lub nasycenia go treściami grożącymi wybuchem, potrzebne jest wykorzystywani urządzeń i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy opisane w przepisach obowiązujących na gruncie całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzebie wykorzystania certyfikowanych narzędzi w okolicach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w obszarze ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i mechanicznego oraz całych systemów kontroli przeciwwybuchowej, granych w układzie z pracą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, jak oraz punkty kontrolne, które wytwarzają w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. De facto wszystkie urządzenia znajdujące się w takich strefach powinny posiadać dobre certyfikaty, także jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi zasady. W ramach dyrektywy dania i sprzęty objęte certyfikacją wydano na dwie grupy. Do ważnej zaliczono sprzęt stosowany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do grupy drugiej wszystkie nowe urządzenia. Są wówczas w szczególności odpylające instalacje ATEX chodzące na przypadek w sektorze drzewnym lub lakierniczym i wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca wykonująca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w pomieszczeniach zagrożonych wybuchami, zgodnie z prawami zawartymi w dyrektywie, winien stanowić wykonany razem z zawartymi w niej wytycznymi, co w realizacji jest kierować do zminimalizowania ryzyka wybuchu i podwyższenia poziomu bezpieczeństwa gości i narzędzi (i środowiska) chodzących w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.