Gaszenie pozaru w czasie powstania opis sytuacji

Podczas prób gaszenia pożarów dużo ludzi odruchowo sięga po wodę. Stanowi więc najjaśniejszy a dużo popularny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią planują. Wybór środka gaśniczego zależy od palącego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze dobrze kontrolują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych a wszelkiego co mówi z wodą. Z serii proszki gaśnicze są najogromniejsze użycie. W relacji od posiadanego składu mogą stanowić zużywane do gaszenia prawie każdych palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najczęstszy jest dwutlenek węgla, skuteczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki też takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale realizuje nasze powołanie w zetknięciu z ważnymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, gdy na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako sposób gaśniczy Podobne leczenie jak woda ma para jako materiał gaśniczy (steam fire extinguishing). Pewno żyć praktyczna w przypadkach płonięcia tych samych materiałów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą a wodą polega na ostatnim, że wodę można używać w dowolnym miejscu, a parę jedynie w oddzielnych miejscach o pojemności nie większej niż 500 metrów kwadratowych. W prawdziwszych pomieszczeniach działanie pary oddaje się nieefektywne. Do dobrego gaszenia pożarów wskazana stanowi nie tylko znajomość środków gaśniczych adekwatnych do dalekich substancji, lecz również zasady ich uzyskiwania i rzucania w rejon pożaru.