Kasa fiskalna angielski

Szybko może wykazać się, że ktoś otrzyma wysoką karę finansową, bowiem nie wiedział, że musiał prowadzić ewidencję na kasie fiskalnej. Teraz konieczność instalacji urządzenia fiskalnego novitus deon e , dotyka tych podatników, których obrót przekroczy 20,000 zł. To dużo mniejszy obrót niż w poprzednich latach. Ministerstwo Finansów, będzie wędrować do tego, by tę zasadę ograniczyć, będąc kolejną listę zawodów, w jakich handlowcy powinni zainstalować kasę, przed pierwszą sprzedażą. Obecnie każda kancelaria i warsztat muszą posiadać obowiązkowo kasę. W przypadku awarii kasy fiskalnej, gdy nie dysponujemy rezerwową kasą fiskalną - należy dokładnie zrezygnować ze sprzedaży.

Jeżeli podatnik nie posiada kasy fiskalnej, a odpowiedzialny był ją zajmować, będzie skazany karą grzywny do 240 stawek dziennych za nieprowadzenie "księgi". Co gorsza że stać pozbawionym uprawnienia do odliczenia lub zwrotu od podatku VAT 90% ceny zakupu netto, oraz pozbawionym odpowiednia do odliczenia 30% podatku naliczonego w sezonie nieposiadania kasy. Karę 240 stawek dziennych podatnik otrzyma i za nierzetelne prowadzenie księgi. Mało tego, jeżeli oprócz tego podatnik nie wykaże tej sprzedaży w komplecie w umowie VAT zostanie dodatkowo ukarany karą grzywny do 720 stawek dziennych, karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. Jeżeli działalność podatnika dotyczy większości usług transportowych, dystrybucją gazu płynnego, sprzedaży stron do samochodów, jest związana z dostawą sprzętu telewizyjnego lub radiowego także tym całych, części sprzętu fotograficznego - podatnik musi liczyć kasę fiskalną. Tak samo jest jak bierze się dostawą materiałów z metali szlachetnych, przy dostawie danych komputerowych, bądź materiałów oddanych do użycia, istniej na sprzedaż. Obowiązek bez sensu na roczny dochód dotyczy również sprzedaż wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, bez względu na dowód PKWIU z jakimiś wyjątkami. W bieżącym roku zostanie odebrane rozwiązanie z posiadania kasy fiskalnej przedsiębiorcom, którzy świadczą usługi na praca osób nieprowadzących działalności finansowej i rolników ryczałtowych. Pod warunkiem, że każde świadczenie podatnika jest dokumentowane fakturą identyfikujące odbiorcę. I sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach pasażerskich w przypadku gdy podobna czynność została zrealizowana za pośrednictwem poczty, banku lub całej instytucji. Oczywiście ci podatnicy spełniający tych operacji w 2015 roku muszą używać kas fiskalnych po przekroczeniu limitu zwolnienia podmiotowego.