Mikroskop 1600x

Że nam wyobrazić sobie nowy przemysł bez wszechobecnego zastosowania maszyn, ułatwiających i zmieniających pracę człowieka. Wszelkie rodzaje prac wytwórczej wymagają specjalistycznych technologii, które są zawodne i słuchają awariom. Aby uniknąć negatywnemu wpływowi usterki na wszelki proces produkcyjny, potrzebne jest korzystanie środków ochronie, takich jak bursting discs, czyli płytki bezpieczeństwa.

Te niewielkie elementy odgrywają bardzo dużą osobę w razie niekontrolowanego wzrostu ciśnienia w przypadku awarii. Ich sprawne działanie umożliwia skierowanie nadmiernego ciśnienia w własne miejsce, co zapobiega poważnym uszkodzeniom układu. W relacje od tego, czy płytki robią w cieczach, czy w gazach, dzielą się między sobą kształtem i rodzajem zastosowanej technologii. Pewny typ tych składników bezpieczeństwa posiada niewielkie nacięcia, dzięki którym pęka po przekroczeniu określonej liczbie ciśnienia medium, w jakim się znajduje. Bardziej zaawansowane technicznie płytki budowane są przy pomocy lasera oraz posiadają jedynie minimalne osłabienia w własnej strukturze, zezwalające na wstęp głowicy. Płytki pełnią podobną wartość do zaworów bezpieczeństwa, lecz różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami zabezpieczeń liczy na ostatnim, że ważne z nich potrzebują każdorazowej wymiany po wyjściu awarii. Ich naturalna forma sprawia jednak, iż są one o dużo tańsze od zaworów. Płytka bezpieczeństwa może stanowić i zastosowane łącznie z zaworem. W takim wypadku oba elementy wzajemnie rozwijają naszą pozycję. Rolą płytki jest gwarancja zaworu przed zanieczyszczeniem oraz korozją, zaś zawór zabezpiecza w razie awarii. Zaletą tego podejścia istnieje okazję skorzystania zaworu o nieco gorszych parametrach technologicznych i materiałowych, za który damy tanio niż w sukcesie zakupu zaworu do własnej pracy. Wybór korzystnego rozwiązania powinien stanowić przecież zależny od stron konkretnej maszyny.