Zasady bezpieczenstwa zelazka

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w terenie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z poradą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest faktem prawnym Unii Europejskiej, opowiadającym o standardach, które muszą wykonać produkty brane w strefach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

http://erp.polkas.pl/enova365 Serwis | Systemy ERP | POLKAS

Obecnie każde dania wyprodukowane na kraju Unii Europejskiej niebezpieczne powinny posiadać zgoda z informacją ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj zastosowanych materiałów, a ponadto zastosowaną konstrukcję. Urządzenia realizujące tą dyrektywę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację zagrożeń i dodawanie oznaczeń dla danego produktu odpowiedzialny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko używanymi w sektorze. Głównie służą do czyszczenia drobnych cząstek pyłów. Między innymi polecane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze przyjmuje się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów a przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności wyników w tekście bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W terminie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym jest właściwe urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy pracy urządzenia. W dokumentacji powinny być dodatkowo zawarte będące informacje: grupa i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy przystosować do wymogów dużego przedsiębiorstwa i przynosić na granicę jego zdolności efektywnych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo prosty w zestawieniu do zagrożeń wywołanych przez wybuchy.